Oprah Winfrey and the Kardashian family

Photo: George Burns

The entryway

Photo: George Burns

Oprah Winfrey and Kim Kardashian

Photo: George Burns

The sitting area

Photo: George Burns

Kris Jenner and Oprah Winfrey

Photo: George Burns

The Jenner family's home and pool

Photo: George Burns

Kendall and Kylie Jenner

Photo: George Burns

Oprah Winfrey and Kris Jenner

Photo: George Burns

Oprah's crew films Bruce and Kris Jenner

Photo: George Burns

A chef prepares food for Oprah Winfrey and the Kardashians

Photo: George Burns

Pink flamingos in the yard

Photo: George Burns

Kris Jenner snaps a photo

Photo: George Burns