Photo: Richard Majchrzak/Studio D.

6 of 13
Neutral Sauvignon Blanc